VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2019

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Sjuttiofjärde verksamhetsåret

Verksamheten inom hembygdsföreningen har varit livlig under året. Årsmötet hölls den 23 mars. Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar: Anders Widjeskog, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Carita Byskata, Sixten Ahlsved, Helén Johansson, samt nyvalda Hans Storrank, Ester Wiitanen och Johan Grahn. Suppleant: Hans Särs. Styrelsen har under året samlats till 12 sammanträden och behandlat 78 paragrafer. Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata.  Suppleant Carola Engblom.

Hembygdsdagar hölls 13-14 juli vid hembygdsgården. Under lördagen hölls hantverkarmarknad mellan kl. 10.00 och 15.00. Också i år ordnades en modeuppvisning av festkläder från början av nittonhundratalet. Bröllopskläder och damunderkläder från samma tidsepok visades också upp av styrelsens flickor och några inbjudna mannekänger, med Lalle som speaker. Styrelsemedlemmar tilldelades ansvarsområden. Bord och stolar lånades ihop som sittplatser. Vilket uppskattades av publiken.

  Söndagens hembygdsfest hade läkare Håkan Granlund som festtalare. En något reducerad manskör under ledning av Kalle Sundman underhöll med välklingande sång. 

  En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården den 13 augusti

och en andäktig publik lyssnade till stämningsfull sång och musik av Nedervetilkyrkoherden Anders Store.

 Förvaringsskåp för textilier inköptes. Dynor för stolarna i hembygdsgården anskaffades också.

 Styrelsen företog en studieresa under hösten

 till Uno Sandviks hembygdsmuseum. Hans Sandvik värd.

 Julhus ordnades också i år av hantverkarna den 29 november i gamla Terinithallen i fd Keaks utrymmen. Uppslutningen god.

 14 december ordnades stämningsfull jul vid hembygdsgården. Ur programmet kan nämnas försäljning av julgröt, godis, bakverk och hantverk m.m. Julgubben fanns på plats och barnen fick skriva önskelistor och fick godispåsar. Också Lucia besökte tillställningen. Ester och Helén ansvariga.

 Utetoaletterna har moderniserats. Hans ansvarig.

 Den traditionella vandringsdagen ordnades första söndagen i oktober.

 Hans utredde på vilket sätt den gamla skorstenen i stora salen kunde repareras

Renoveringsbidrag som ansöktes från Museiverket bifölls inte, men en ny anhållan inlämnades under hösten.

Funktionärer 2019

- Arbetsledare                                         Johan Johansson

- Museiföreståndare                                Eivor Duvnäs och Helén Johansson

- Ansvariga för lantbruksmuseet             Hans Storrank

- Serveringsgruppen                               Ansvarig Ester Viitanen. Hon skaffar                                                                                                             medhjälpare vid behov.

- Ansvariga för arkivet                             Karl-Erik Lillrank. Rolf Lillrank och Raymond                                                                                             Storrank kan tillfrågas vid behov.

- Ansvariga för vandringsleden                Sammankallare Göran Särs, medlemmar Hans                                                                              Särs, Matias Vuojärvi, Tom Särs, Stig Högnabba,                                                                                               Johan Grahn.

- Redaktionsråd för SoH                          Sammankallare: Ole Granholm. Medlemmar                                                                                                      Göran Byskata, Frej Widjeskog,   Leo G Furu,                                                                                                             

                                                              Raymond Storrank, Rolf Lillrank,                                                                                                                Boris Särs, Johan Johansson,

                                                                          Karl- Erik Lillrank och                                                                                                                         Folke Österbacka

-Nabba hembygdsforskare                       Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillrank,

                                                                  Bo-Erik Lillrank,Håkan Ravald, Vilhelm                                                                                   Dahlvik och Henrik Knutar                                                                                                                                                                                Hembygdsforskarna har verkat i 30 år.

- Urklippsboken                                         Göran Byskata

Bidrag

- Svensk-Österbottniska Samfundet för Släkt och Hävd 800 €

- Rani Plast har bidragit till WC renoveringen med 1000 €

 Publikationer

Släkt och Hävd nummer 50  utkom som jubileumsnummer i början av december och säljs för 20 euro. Trycktes 360 ex

Donationer

- En sabel som tillhört löjtnant Lennart Kulenius har mottagits.

Hembygdsföreningens styrelse tackar SÖS och RANI för bidragen. Ett tack också till alla privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2019

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

Gm Folke Österbacka sekreterare