Kaffedagen den 13 augusti vid hembygdsgården i Terjärv hade en mindre uppslutning än under tidigare år. Men stämningen var god och till detta bidrog i hög grad kyrkoherden i Nedervetil terjärvbon  Anders Store, som på sitt humoristiska sätt aktiverade de närvarande med allsång och bjöd också på solosånger. Ett stort tack till Anders för allt det goda som du gav oss under eftermiddagen.