Redaktionsrådet för Släkt och Hävd

2014

Sammankallare  Göran Byskata medlemmar Max H Furu, Anna-Lena Långbacka, Frej Widjeskog, Leo G Furu, Raymond Storrank, Sven Hästbacka, Rolf Lillrank och ny medlem Folke Österbacka

2019

Ole Granholm ordförande för redaktionsrådet 2019. Medlemmar Göran Byskata, Raymond Storrank, Frej Widjeskog, Leo G.Furu, Rolf Lillrank, Boris Särs, Karl-Erik Lillrank, Johan Johansson och Folke Österbacka.

Återblick.

Släktforskarna är en grupp som i långa tider arbetat som en sektion under hembygdsföreningen. Dock inleddes verksamheten som självständig förening. Från protokollen ser vi att fornforskarna höll sitt första möte å Kortjärvi lägre folkskola lördagen den 12 november 1960. Då samlades ett 20-tal vänner av gammal forskning till rådplägningsmöte. Detta möte beslöt bilda en sammanslutning med släkt-och övrig fornforskning som grundtema. Till de första funktionärerna utsågs följande: Uno Sandvik ordförande, Viking Nygård viceordförande, Emma Björkbacka sekreterare och Edvin Stranden till publicist. Första medlemsförteckningen upptog 16 namn.

På föreningens januarimöte 1961 diskuterades utgivandet av en egen tidning och namnfrågan diskuterades. Förslaget att tidningens namn blir Släkt och Hävd fick mest understöd. Man diskuterade också huruvida släktforskarna skall arbeta som en sektion under hembygdsföreningen eller verka som en särskild förening. 1969 var släktforskarna mogna att ansluta sin verksamhet som en sektion under hembygdsföreningen

Gruppen som startade släktforskandet i Terjärv