Terjärv Hembygdsförenings studiebesök till Jeppo Hembygdsförening och Oravais slagfält

den 30 augusti 2016

Jeppo hembygdsgård. Den 25 m långa bondgården överläts av kommunen till föreningen 1968. 

    

Ordf Viking Back och viceordf Gunnel Elenius-Laitala fungerade som värdar och berättade livfullt om föreningen och dess omfattande verksamhet. Samtidigt gavs tillfälle att besöka Smeds gamla lanthandel museet i huset intill.

Bild från Smeds lanthandel

Efer mat på ABC i Oravais styrdes kosan till Oravais slagfält. Där guidade oss Göran Backman, som representerade Oravais historiska förening, iklädd reglementsenlig klädsel.

Göran berättade livfull om händelserna under 1808-09 års krig och om föreningens ambitioner att skapa ett center för att levandegöra traditionerna för intresserade turister. På furirbostället kan grupper också beställa tidsenlig mat.

Furirbostället