Nabba byaforskare


Heimer Furu drog i gång en kurs i Hembygds forskning hösten 1986. En hel del ämnen har behandlats under åren, där skulle nog finnas stoff för ett sammandrag om vad som timat på vår ort, om någon skulle känna sig manad för sådant, uppgifter finns i arkivet. Många personer har varit med under åren som inte är kvar mera. Följande personer är för tillfället med i som vi brukar kalla för “Hembygds forskarna.”;

hembygdsforskarna från kursen 2004.

Hembygdsforskarna samlade fr.v. Karl-Erik Lillrank, Bo-Erik Lillrank, Ole Storbacka, Harry Långbacka, Harry Byskata, Harry Grahn, Rolf Lillrank och Sven Hästbacka. På bilden saknas  Edvin Byskata, P-H Ravald, Vilhelm Dahlvik, Jack Granvik, Greger Granvik och  Henrik Knutar.  
Följande ämnen har behandlats:
- Höbergnings seder
- Olika hölador
- Jakt och fiske
- Hästvandringar
- Kvarnar och väderkvarnar
- Företagare och privathandlare
- Yrkesbilister
- Föreningar och sammanslutningar
- Inventering av riorna och ritröskningen
- Postväsendet från seklets början
- Telefon abonnenter från 1920 talet
- Fotografier av gårdar i Terjärv
- Namn på ägor och backar
- Olika stora träd i terrängen
- Såginrättningar
- Pärthyvlar
- Garverier
- Smeder och smedjor
- Snickare, murare, målare, tapetserare
- Skräddare
- Tjurföreningar
- Tröskbolag
- “Klöuvryckare”
- Slaktare
- Plöjningsarbeten
- Såningsarbeten, gödsling, och dikning
- Husdjuren på bete
- Mejerihantering
- Flottningen
- De första bilarna i Terjärv
- Torrläggningen på 1940-60 talet
- Brunnar
- Stenmurar
- De första traktorerna
- Stordjesbona
- Den första el-distributionen i Terjärv
- Terjärvs 65 sjöar
- Perno å med sina broar inom Terjärv
- Olika tobaksmärken
- Många brandhärdar har förekommit      

  Nedtecknat  av Rolf Lillrank