Hembygdsfesten 2015  

                             70-års jubileumsfesten

 

Jubileumsfesten gynnades av vackert men kyligt sommarväder med ca 150 deltagare.

   

Klavertramp och Amira Mountassir spelade och sjöng

Veterankören ställde beredvilligt upp med sång. Samtidigt visades en utställning av föremål som frontmän snidat under tiden vid fronten.

Docent Holger Wester ordförande för Finlands Svenska Hembygdsförbund höll festtalet. Han berörde i sitt tal bl.a. emigrationen från Österbotten till Amerika i slutet av adertonhundratalet och början av nittonhundratalet och emigranternas intresse av att ha kontakt med sin hembygd. Sitt anförande kryddade han med humor.

Greta-Lisa Nilsson läste med inlevelse några dikter med musikinslag av maken Nils och Stig Dahlvik.

70-årsjubileet till ära utdelades en hel del utmärkelser. Hembygdsförbundets högsta utmärkelse tilldelades Raymond Storrank som tack för en mångårig verksamhet hembygdsföreningen till fromma. Rolf Lillrank tilldelades hembygdsförbundet plakett.

Max Furu och Max Nygård, samt Magnus Storbacka och Frej Widjeskog tilldelades förtjänsttecknet i silver för långvarigt och förtjänstfullt arbete inom bygdeforskning och uppbyggnad av museiområdet.  Några styrelsemedlemmar idag verksamma fick också ta emot tecknet.

Förtjänsttecknen utdelades av Hembygdsförbundets ordförande Holger Wester och hembygdsföreningens ordförande, viceordförande och sekreterare.