Den traditionella hembygdsfesten vid hembygdsgården i Terjärv firades i år den 14 juli kl. 13.00. Som festtalare medverkade läkaren Håkan Granlund.

Läkaren Håkan Granlund höll ett uppskattat festtal, som återges i Släkt och Hävd.

En  reducerad manskör under ledning av Sundman bjöd på fin musik.

En del av den minglande publiken efter festen