Ulrika Sandell arbetade som kulturarvspraktikant två månader vid hembygdsgården i Terjärv. En månad som Svenska Kulturfondens stipendiat och andra månaden avlönad av hembygdsföreningen.

Ulrika Sandell

Stipendiat från Svenska Kulturfonden och  sommararbetare  i Terjärv hembygdsmuseum 

Som sin största arbetsuppgift har hon haft att digitalisera fornföremålen som funnits upptecknade från tidigare i handskrivna dokument. Dessa har införts via  ett exelprogram på dator, för att lättare kunna bevara dessa uppgifter för framtiden. Dessa uppgifter är i främsta hand tillgängliga för föreningen, men man kan också bekantgöra en del föremål för en större allmänhet, t.ex. via hemsidan.

Ulrika har studerat tre år folkloristik vid Åbo Akademi, hon skrev sin kandidatavhandling om hantverk. Nu studerar hon kulturvetenskap på universitet i Bergen i Norge. Hon har tidigare sommarjobbat en hel del på arkiv och museer och har mest erfarenhet med arbete i arkiv. Sommaren 2016 arbetade hon på Nykarleby museum, främst som guide men, också i arkivet genom att digitalisera deras arkiv.

Ulrika har arbetat två månader i Terjärv, främst med digitaliseringsarbete men också i någon mån med guidning av besökare som dykt upp. Hon har visat besökare  runt och berättat om husen och museiföremålen som intresserat. Ulrika erhöll ett stipendium från Svenska Kulturfonden som bekostade en månad av anställningstiden.

I framtidsplanerna ingår nu främst att skriva sin masteravhandling, som främst innehåller hästbloggar och konsumtion, kultur m.m. Framtida arbetsuppgifter hoppas hon innehåller uppgifter inom turism, kanske starta eget företag.

Sin tid på Terjärv hembygdsmuseum upplever hon som intressant, här finns mycket intressanta saker också sådana som hon inte sett tidigare. Det har visserligen varit mycket kontorsarbete, men hon tycker ändå att hon lärt en hel del och upplevt många intressanta saker. Hon beundrar speciellt det fina läget med Heimsjön strax intill.

Som  ett litet tips till hembygdsföreningen framför hon att vi inte skall vara rädd att ta kontakt med andra museer, man kan få många fina tips när det gäller uppbevaring och skötsel av känsliga museiföremål.