Verksamhetsplan 2016

Allmänt

- Föreningens verksamhet är hembygdsarbete i olika former

- Föreningen skall under år 2016 ordna hembygdsdagar med olika program och begivenheter.

- Stöda släkt-och hembygdsforskning, utge tidskriften Släkt och Hävd nr 47.

- Hålla museerna öppna under sommarmånaderna, samt ordna utställningar i           hembygdsgården och guidning vid behov, även på naturstigen. Underhålla                    byggnaderna, samt mottaga museiföremål, katalogisera dem, samt ordna upp              dem i de olika museerna på området.

- Höbäck-Sarjärv naturstig och vandringsled underhålles och vandringsdagar ordnas under hösten.

- Gamla mattraditioner upplivas.

- Träff med kaffe ordnas för åldringarna i Terjärv.

- Hitta museiföremål som kunde presenteras digitalt

- Utställning av gamla leksaker

- Förbereda program till Finland 100 år. Skoldag enligt modell 1917.

- Förbereda Terjärv Historik. Styrelsen föreslås utse en arbetsgrupp.