Terjärv Hembygdsförenings 70-årsfest 12 juli 2015

    Hembygdsfesten 2015 hölls söndagen den 12 juli kl. 13.00.

Festen var samtidigt en jubileumsfest med anledning av att föreningen grundades i oktober 1945. Som festtalare hade styrelsen lyckats engagera  Finlands Svenska Hembygdsförbunds ordförande Holger Wester. Han höll ett intressant anförande där han bl. a.betonade emigrationen från trakten till Amerika i början på 1900-talet och tidigare och emigranternas intresse för hembygden när de besökte hembygden sommartid.

Marketta Widjeskog höll hälsningstal. Historiken presenterades av sekreteraren och delades ut till intresserade deltagare på festen.

Festtalaren Docent Holger Wester avtackas av ordföranden                     

Klavertramp spelade inledningsvis några        Amira Mountassir sjöng och spelade.

somriga låtar

   

Veterankören uppträdde med tre sånger under kantor Ronny Borgmästars ledning.  

 

Sedan historiken presenterats utdelades förtjänsttecken till förtjänta personer.

Raymond Storrank tilldelades Hembygdsförbundets högsta förtjänstecken Förtjänstmedaljen i silver och Rolf Lillrank Hembygdsförbundets förtjänstplakett. Utdelare från höger i bild Ordförande Holger Wester, fr.v. hembygdsföreningens viceordförande Eivor Duvnäs och ordförande Göran Byskata.

Hembygdsförbundets förtänsttecken i silver tilldelades Max H. Furu, Max Nygård, Magnus Storbacka. Frej Widjeskog, Vilhelm Dahlvik, Boris Särs, Siv Skullbacka, Allan Furu och Sixten Ahlsved.