Julhuset 8.12.2014

40-talet hantverkare ställde upp när hembygdsföreningen och hantverkarna ställde till med julförsäljning på TUF lokalen måndagen den 8 december 2014.

Karl-Erik och Kaj stod till tjänst med att presentera hembygdsföreningens utbud av böcker, samt Släkt  och Hävd av olika årgångar. m.m. Ordföranden Göran håller uppsikt över sina mannar.

Håller Kaj på med någon privat verksamhet på sidan om.

Ordföranden visade överraskande stort intresse för Stinas vackra smyckeurval.