Lemonadmaskin som användes i Terjärv på 1930-talet och efter kriget på 50-70 talet

Lemonadmaskinen är av tysk tillverkning Importör Victor Forselius Åbo-Turku.

Typbeteckning Carl Malmendier Maschinenfabrik Komm-Ges A/RH

Ovanavbildade lemonadmaskin har använts för framställning av lemonad av Roger och Runar Granholms familjer under efterkrigstiden i Terjärv. Maskinen inköptes av affärsidkaren Forsén, som hade kaféverksamhet, och han använde den i sin rörelse under trettiotalet.  Maskinen är tillverkad i Tyskland och Viktor Forselius företag i Åbo-Turku införde maskinen till Finland.  

Roger Granholms familj använde lemonadmaskinen i sin kioskverksamhet. Olympiaåret 1952 fanns kiosken i Tattarparken, ett grönområde bakom nuvarande Herrfors och senare på 50-talet flyttades kiosken till församlingens kyrkstallar. Barnen Gun, Stig-Göran och Ole tillverkade lemonaden och mamma Lisbeth kokade grisar. Den som inte tycker om lemonad och grisar han" låås".(låtsas)

Gun och maken Magnus berättar att Guns uppgift var att tvätta och rengöra flaskorna och pojkarna skötte maskinen. Flaskorna hade patentkorkar. Lemonadtillverkningen gick till så att Gretel kokade essens och Gun tillsatte först en liten mängd av essensen, (kokat socker och vatten med en smaktillsats) i flaskan varefter flaskan fastsattes på en ställning och via ett tryck på pedalen lyftes flaskan upp till ett uttag med kran. En gasflaska med kolsyra leddes till behållaren med rent vatten (som finns högst uppe) och då man öppnade kranen på gasflaskan trycktes gasen och vattnet ned i flaskan och blandades med den lilla dosen essens som tidigare tillsatts. När flaskan var full gällde det att snabbt stänga korken så att inte den kolsyrade lemonaden  bubblade ut. Rent vatten bars från en brunn i närheten och hälldes i en behållare, varifrån vattnet via ett rör pumpades upp i behållaren.