Hembygdsfesten

 i församlingssalen  i Terjärv   10.7.2016   

  Stig Dahlvik och Stig-Göran Jansson inledde hembygdsfesten med hurtig musik

Därefter äntrade Inger Nygård talarstolen och hälsade alla varmt välkomna. Hon berörde i  sitt tal folkmusiken i Terjärv och nämnde några förgrundsfigurer som betytt mycket för musiklivet i Terjärv. Onni Högnabbas och Jan-Erik Granbackas insatser har genom tiderna varit och är beaktansvärda och också Per  Hästbackas insats när det gällt att ge de unga de första grunderna i violinmusik är värt att minnas. 

Efter hälsningstalet var det Mini-Gniders tur att underhålla med vacker spelmansmusik under Kristin Hänninens ledning. Musikanterna spelade först med känsla Gånglåt från Äppelbo och därefter två danska gånglåtar.

På grund av regnet flyttades hembygdsfesten till församlingssalen i gamla Terinitfastigheten och salen fylldes till sista plats. På bilden i första raden fr. v  festtalaren professor Gustav Djupsjöbacka med fru Lena och hembygdsföreningens ordförande Göran Byskata med fru Anita.

Därefter äntrade professor Gustav Djupsjöbacka talarstolen. Han inledde med att kort presentera sig själv och sin koppling till Terjärv. Hans bägge föräldrar är till ursprunget Terjärvbor och hans släkt finns till stora delar i Terjärv. Gustav är till yrket pianist och har varit kopplad till Sibeliusakademin som sång och pianolärare. En tid också som rektor för nämnda institution. Gustav har fått en god inblick i Finlands musikliv genom sin livsgärning och de många olika administrativa uppdrag inom olika institutioner. Han sitter också som ordförande för statens musikkommission som delar ut statens bidrag till musiklivet i olika former och är ordförande för Finlands  festivalkommitté,  en takorganisation som samordnar de 100-talet festivaler som ordnas i olika delar av landet.

Talaren inledde sitt egentliga festtal med att beröra den finlandssvenska folkmusiken och musikens betydelse  i allmänhet. Det är svårt att tänka sig t.ex. en hembygdsfest utan musikinslag. Han har många gånger hört uttrycket till musiker att" sätt i gång så vi får folk tysta". Det musikaliska inslaget är mycket viktigt och fyller en stor funktion.

Folkmusikens betydelse i nejden är betydelsefull. När musikarten intogs som läroämne i Sibeliusakademin hördes många protester, men nu är inställningen positiv. Talaren tog exempel på musikens betydelse också i det dagliga arbetslivet, med exempel från Afrika och Färöarna. 

Musik och visor av olika former i det dagliga livet utgörs av vaggvisor, sorgemusik, folkdanser m.m., Också den sakrala musiken har spelat en stor roll i det andliga livet. Musikens betydelse har också påvisats ha stor betydelse när hjärnan tagit skada, då kan en afasipatient i många fall formulera text som inlärts i barndomen i samband med sång.

Festtalet kommer att ingå i sin helhet i nästa nummer av Släkt och Hävd.             

Blue Gross Gospelbandet Homeward Bound fr.v.  Per-Erik Jansson, Pontus Österbacka, Leif Wärn, Jonas Forsblom, Ingela Duvnäs, Johan Österbacka och Lina Forsblom.

Homeward Bounds betyder "på väg hemåt". Bandet är sammansatt av musikanter från Jakobstad, Esse, Karleby och Terjärv  och framför countrymusik med kristet budskap. Inledningssången hette Whata friend we have in Jesus (Vilken vän vi har i Jesus) och det andra stycket Dawn to the river to pray.

Därefter läste Inger Nygård en dikt skriven speciellt för hembygdsfesten av Torri Aspfors.

De två andra låtarna som Blue Gross gospelbandet därefter framförde  var Old home place och Lifé s railway to heaven.                                        

Då ingen använde sig av ordet under programpunkten Ordet fritt var det dags för ordföranden Göran Byskata att avsluta och tacka alla medverkande och alla som mött upp till festen.

Den innehållsrika och stämningsfulla festen avslutades med Modersmålets sång under accompanjemang av festtalaren pianisten Gustav Djupsjöbacka.