Terjärv Hembygdsförening

Kontaktuppgifter

Göran Byskata ordförande

0500569307

goran.byskata@multi.fi

 

Ansvarig för hemsidan

Folke Österbacka

0505576526

folke@osterbacka.com

 

Terjärv Hembygdsgård

Besöks adress

Strandallén 12

68700  TERJÄRV

Enskilda och grupper som önskar besöka kembygdsgården och museerna på området kan kontakta Göran tel 0500-569307, Eivor tel 0400-662358 eller Karl-Erik tel 050-5921110  och överenskomma om lämplig tidpunkt för besöket.

 

Bidrag till hembygdsföreningen kan 

inbetalas till konto 

FI6251634020023234

Släkt och Hävd nr 49 har utkommit.

Boken säljs vid Jakri,och biblioteket i 

Terjärv och vid Luckan i Karleby.

Boken kan också beställas av

redaktionsrådets medlemmar

Se mer information under Litteratur

Välkommen till Terjärv Hembygdsförening rf:s  hemsida

Hembygdsgården

   

Loftet                                                                        Soldattorpet Klang

   

Smedjan                                                                    Lantbruksmuseet

Rian och tröskhuset

Årets upplaga av

SLÄKT OCH HÄVD

Årets upplaga som är ett jubileumsnummer har nummer 50 i föreningens publikationsserie. Publikationen är tryckt i fyrfärg och sidantalet är 132

Välkommen och hämta ditt exemplar!

Till salu finns även äldre upplagor