Terjärv Hembygdsgård

Besöks adress:

Strandallén 12

68700  TERJÄRV

 

Hembygsgården är öppen

1.7-31.7 2024

mån-fre 10-16

 

SLÄKTFORSKNINGSPROJEKT:
Var Anders Rank från Dalarna?
(klicka för att läsa mera)

 

Terjärv Hembygdsförening

Kontaktuppgifter:

terjarvhembygdsforening@gmail.com

 

Ester Viitanen  ordförande

050-5661304

kvarnvagens@gmail.com

 

Enskilda och grupper som önskar besöka hembygdsgården och museerna på området kan kontakta
Helen tel 040-5651963,
Hans tel 050 308 3907
Ester tel. 050 566 1304
Johan tel 040 586 5754
och överenskomma om lämplig tidpunkt för besöket.

 

Bidrag till hembygdsföreningen kan 

inbetalas till konto 

FI28 5553 0320 0464 36

använd gärna referensnr 1025, för bidrag.

Om du vill betala medlemsavgiften ref.nr 1009.

 

 

Välkommen till Terjärv Hembygdsförening rf

Hembygdsgården

   

Loftet                                                                        Soldattorpet Klang

   

Smedjan                                                                    Lantbruksmuseet

Rian och tröskhuset