Terjärv Hembygdsförening firade i år traditionell hembygdsfest vid hembygdsgården söndagen den 9 juli 2017

Festen inleddes det 100-åriga Finland till ära med att Stig Dahlvik spelade Finlandiahymnen på trumpet. Musiken ljöd stämningsfullt från Heimsjöns vågor in mot publiken.  Därefter höll sekreteraren ett hälsningstal, där de fyra veteranerna Jan-Erik Granbacka, Bror Kaitajärvi, Gunnar Kolam och Max Furu hälsades som hedersgäster särskilt välkomna. Också festalaren lantbruksrådet Nils-Anders Granvik med fru och dotter och alla musikanter välkomnades. Talaren påminde om de evenemang med anledning av Finlands jubileumsår som hembygdsföreningen är delaktiga i och påminde om att författaren Erik Granvik är jämnårig med fosterlandet då han föddes den 15 april 1917.   

                   

Salongsorkestern underhöll med stämningsfull musik   

Som festtalare hade kallats lantbruksrådet Nils-Anders Granvik.

Nils-Anders betonade i sitt tal inledningsvis hembygdens betydelse både för dem som är fast boende och för besökande utflyttade Terjärvbor. Terjärv har av skaparen begåvats med en fin natur, även om de steniga åkrarna och de små täpporna inte alltid gett de bästa förutsättningar för försörjning. Talaren betonade också vikten av att vara självförsörjande av livsmedel, åtminstone i kristider. Också naturen som kulturlandskap drabbas om jordbruket tvingas läggas ner.
Den unika företagsamhet som råder på vår ort och som resulterat i att Terjärv har ett överutbud av arbetsplatser fick en eloge av talaren och han nämnde speciellt Rani Plast som ett föredöme när det gäller satsningar på hemorten.
Finlands jubileumsår och Terjärv församlings 350-års  berördes också i talet och ger oss orsak att vidga våra tankar beträffande begreppet hembygd. Flyktingproblematiken berördes oclså. Men som slutkläm ville talaren återuppliva slogan från 70-talet "Tärjär best i väädä". 

Mats-Olav Sågfors som accompanjerades av Martin Store sjöng tre låtar.

              

 Ulla-Stina Åivo

läste tre dikter av Erik Granvik. Erik är årsbarn med Finlands självständighet. Han föddes 15 april 1917 vid Emas. 

Föreningens ordförande Göran Byskata

fungerade som konferencier  och tackade avslutningsvis alla både uppträdande och publik. Festen avslutades med kaffe och fri samvaro