Tärjär daga 12 juli 2014

Ordnades av kommundelsnämnden i Terjärv vid hembygdsgården.

Hembygdsföreningen skötte serveringen

Frida Hästbacka sjöng  Martina Broberg ackompanjerade.

  PH Forss och Leif Knutar uppträdde också.

Så gjorde också Småbönders revyorkester.

Hantverkarna fanns ett tjugotal.  Här fr.v. Marita Widjeskog, Ceramik Store och Carita Byskata.

Till och med från Vasa fanns smyckeförsäljare.  Stina Olin med döttrar.

En guidad busstur runt Terjärv ordnades av kommundelsnämnden.En fullsatt buss deltog i utfärden.

Paus hölls vid Pållas gård på Peckas.

Christer och Ulla Store har på ett förtjänstfullt sätt restaurerat den gamla bondgården och tar här emot den stora skaran besökare.      

Deltagarna på rutten bjöds på förplägnad på gårdsplanen bakom gården. Där passade också Inger Nygård och Sten Widjeskog på att bjuda på violinmusik.