Kaffedag för äldre Terjärvbor den 19 juni 2014

Kaffedagen samlade ett 60-tal Terjärvbor till hembygdsgården för att dela gemenskap, dricka kaffe och lyssna till mycket stämningsfull violinmusik framförd av systrarna Paulina Storbacka och Kristine Hänninen. Tillfället arrangerades av Terjärv Hembygdsförening på initiativ av Eivor Duvnäs.

Paulina och Kristine dukade upp ett stämningsfullt urval av melodier och låtar som gick direkt till hjärtat hos publiken. Också publiken fick vara med på ett hörn i form av ett par allsånger.

 

Från arrangäörernas sida tackade Eivor Duvnäs musikanterna för njutningsfull musik och överräckte den senast utkomna utgåvan av Släkt och Hävd.