Hembygdsföreningens styrelse 2020

 

Ordförande        Ester Viitanen      0505661304              kvarnvagens@gmail.com

                        Grundforsvägen 9   68700  Terjärv

Viceordförande Eivor Duvnäs          0400662358           eivor.duvnäs@hotmail.com

                         Näsevägen 294   68700 Terjärv

Sekreterare     Helén Johansson     0405651963          helen.johansson1959@gmail.com

                         Ringvägen  139        68700  Terjärv

Kassör             Jeanette Byskata      040-7238330           (utanför styrelsen)

                        Karl-Erik Lillrank      050-5921110            k.e.lillrank@gmail.com

                        Hans Storrank         050-3083907

                        Carita Byskata          0400-026391

                        Anders Vidjeskog     040-5789144      

                        Allan Furu                 0400-952092

                        Sixten Ahlsved         050-3087642        sixtens@sixtens.fi

                       Johan Grahn              040-5865754

                       Tove Knutar Sjöblom      050-5274019

     Suppleant

                      Johan Johansson    040-7316013