TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING RF

Verksamhetsplan  2014

   Allmänt

 - Föreningens verksamhet är hembygdsarbete i olika former.

 - Föreningen skall under år 2014 ordna hembygdsdagar med olika program och begivenheter.

 - Stöda släkt-och hembygdsforskning, utge tidskriften Släkt och Hävd nr 45.

 - Hålla museerna öppna under sommarmånaderna, samt ordna utställningar i           hembygdsgården och guidning vid behov, även på naturstigen. Underhålla                    byggnaderna, samt mottaga museiföremål, katalogisera dem, samt ordna upp dem i de olika           museerna på området.

 - Höbäck-Sarjärv naturstig och vandringsled underhålles och vandringsdagar ordnas i september.  - Målning av  hembygdsgården.  - Gamla mattraditioner upplivas.

- Träff med kaffe ordnas för åldringarna i Terjärv.

- Tidsresa för skolorna i Terjärv.

- Hästkarlen återställes.

- Uppsnyggning av strandlinjen

- ”Brunnsvindo” förnyas.