TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Stolprojektet

Boken Laga i Tärjär

Under hösten 2010 framkastade styrelsens kassör Eivor Duvnäs tanken om att stolar med Terjärvursprung och tillverkning borde dokumenteras för eftervärlden. Det har framkommit att många olika modeller genom tiderna har tillverkats både i hemmen och i Slöjdskolan och i de olika snickerierna som verkat i Terjärv. Styrelsen nappade på iden och tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att föra saken vidare. Till arbetsgruppen valdes Eivor Duvnäs, Anna-Lena Långbacka, Kaj Knutar och Sixten Ahlsved. Som fotograf anlitades Patrik Högnabba.

För att finansiera projektet ansöktes den 28 november 2010 om bidrag från Svenska Kulturfonden. I mars 2011 beviljades projektet ett understöd om 2.000 euro från Kulturfonden och arbetsgruppen startade projektet med att uppsöka och spåra terjärvstolar ute i byarna.

Beslöts att ordna en utställning av inkomna stolar. i detta nu ett sextiotal, vid hembygdsgården i Terjärv under sommaren. Den officiella öppningen av utställningen skedde under hembygdsdagarna den 9 juli i hembygdsgården stora salen. Kaj Knutar, Eivor Duvnäs och föreningens ordförande Göran Byskata förrättade den högtidliga invigningen och berättade om syftemålet och omfattningen av utställningen. Utställningen pågick till september.

Därefter påbörjades fotograferingen och katalogiseringen av de olika stolarna. Uppgifter om ägarna och tillverkarna av stolarna och andra uppgifter av intresse insamlades i den mån detta varit möjligt. Efter öppningen av utställningen tillkom ytterligare ett tiotal stolar så det sammanlagda antalet nu är 64 olika stolar.

Stolmodellerna i samlingen hör till olika stilarter, men den gustavianska stilarten genomsyrar många av stolarna.  Bl.a. stolen från kyrkan i Terjärv är av gustaviansk stil. Från 1700-talet beräknas den äldsta stolen härstamma. En stol med svarvade pinnar i ryggstödet anses vara den mest typiska terjärvmodellen.

I gångna tider var det vanligt att husbönderna ute i gårdarna lyfte in skruvbänken i storstugan när det blev vinter och snickrade stolar, bord och skåp i den mån sådana behövdes. Det fanns ju inte möbelaffärer den tiden så man kunde köpa, utan det gällde att själv tillverka sina möbler. Till och med styttingar och slädar tillverkades. Småningom uppstod snickeriföretag som övertog hantverkandet. I Terjärv fanns i tiderna tre snickerier. Hästbacka Snickeri, Djupsjöbacka Såg och Snickeri och Byskata Snickeri. Byskata Snickeri var den sista som lade ner verksamheten.

Också Slöjdskolan i Terjärv har genom åren aktivt bidragit till spridande av snickarkonsten och produktion av möbler av olika slag.

Terjärv Hembygdsförening har sammanställt materialet till en matrikel där resultatet av stolprojektet presenteras och åskådliggörs. Denna utgåva trycktes under våren och presenterades under hembygdsdagarna 2012.

Terjärv hembygdsförening riktar ett stort tack till arbetsgruppen och alla som genom frivilliga insatser möjliggjort att projektet kunnat förverkligas. Ett stort tack också till Svenska Kulturfonden för det ekonomiska stödet.

Terjärv Hembygdsförening rf                                 Gm  Folke Österbacka sekreterare