TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING RF

Verksamhetsplan  2018

Allmänt

  - Föreningens verksamhet är hembygdsarbete i olika former

  - Föreningen skall under år 2018 ordna hembygdsdagar med olika program  och      begivenheter.

  - Stöda släkt-och hembygdsforskning, utge tidskriften Släkt och Hävd nr 49.

 - Ordna guidning vid  hembygdsgården vid behov, även på naturstigen.                     

 - Underhålla  byggnaderna, samt mottaga museiföremål, katalogisera dem,  samt      ordna upp dem i de    olika museerna på området.

 - Höbäck-Sarjärv naturstig och vandringsled underhålles och vandringsdagar ordnas under hösten..

- Träff med kaffe ordnas för åldringarna i Terjärv.

- Hitta museiföremål som kunde presenteras digitalt

- Renovering av byggnader och museiföremål.

- Ordna hantverkarmarknad med arbetsdemonstrationer på lördagen före   hembygdsfesten.

- Ordna friluftsandakt vid hembygdsgården i juletid

- Under SLEF:s årsfest i juni hålles öppet hus vid hembygdsgården