Terjärv  Hembygdsförening deltog i Österbottens stormässa den 6-7 april 2019

Hembygdsförbundet hade egen monter på stormässan och hembygdsföreningen bidrog till utbudet med årets och fjolårets Släkt och Hävd. Också F.U. Fagernäs bok skriven av Helge Smedjebacka och Karl-Erik Lillranks bok Döda och begravda i Terjärv 1691-1925 fanns med.