Hembygdsfest firades också i år enligt traditionellt mönster söndagen den 8 juli kl. 13.00 i vackert sommarväder vid hembygdsgården.

Som festtalare hade kallats redaktör Juha Tainio från Kannus.

Ole Granholm hälsade välkommen och berörde Terjärv Skyddskår som i år firar 100 år. Stig Dahlvik och Ronny Borgmästars spelade Terjärv skyddskårs marschen. Mats-Olav Sågfors och Anders Store framförde En fattig bonddräng accompanjerad av Martin Store.

Småbönders Spelmanslag

Stig Dahlvik och Ronny Borgmästars spelar Skyddskårsmarschen  

En fattig bonddräng framförs av Anders och Mats-Olav till accompanjemang av Martin.

Under programpunkten ordet fritt uppvaktade styrelsen sin ordförande Göran Byskata med anledning av hans 70:de födelsedag.med Finlands Svenska Hembygdsförbunds högsta utmärkelsetecken Hembygdsmedaljen i silver.

  

under festen restes också Finlands och Soldatgossarnas fanor vid generalmajor Uno Fagernäs minnessten