Vandringsleden Höbäck-Sarjärv naturstig

1982 påbörjades planeringen och utmärkandet av Höbäck-Sarjärv naturstig. Eldsjälarna bakom projektet var Heimer Furu, Sven Hästbacka, Stig Högnabba och Henrik Granholm. Senare tillkom Elof Långbacka. I Larsmo utskogar hittade man då resterna av ett tjärbränningspörte och en stor tjärdal och man beslöt restaurera pörtet enligt ursprungligt utseende och pörtet som kallades Tjärebo invigdes 1991. 

Naturstigen börjar vid Kvarnforsen i Vuojärvi och följer gamla jaktstigar. Man passerar Tjärebo och Hannusas Annas stuga och den långa sträckningen  på 16 km fortsätter via Gäddsjön och Sarjärv sjöar, vidare via Nybacka tillbaka till startplatsen. Den mellersta sträckningen är 10 km och den kortaste rutten 3,5 km. Rutterna är märkta med blåa och röda band. Informationstavlor om skogsbruket uppsattes av skogsvårdsföreningen. Längs stigen finner man fina rastplatser och övernattningsmöjligheter och intressanta platser som man kan läsa om i kartbladet. Bilväg finns från Terjärv centrum till startplatsen i Vuojärvi. Med bil kan man också ta sig nästan ända fram till Hannusas Annas stuga. 

Hannusas Annas stuga är en av de mera kända rastplatserna på vandringsleden. Stugan flyttades från Saarjärv rastplats till sin nuvarande plats och taklagsfest hölls den 8 juni 2002. På området framför stugan uppförde TUF:s sommarteater 2003 tio föreställningar av Balladen om Hannusas Anna. Hembygdsföreningen färdigställde "Hannusas Annas centret" till TUF:s sommarteaterpremiär.

Naturstigen invigdes av Gurli Dumell vid en välbesökt gångardag den 1 oktober 1983. Målsättningarna har förverkligats  En folder trycktes hösten 1990 och då hade närmare 5000 vandrare tecknat sina namn i anteckningshäftet vid Hannusas Annas.