Verksamhetsplan 2017

Allmänt

- Föreningen s verksamhet är hembygdsarbete i olika former

- Föreningen skall under år 2017 ordna hembygdsdagar med olika program och begivenheter

- Stöda släkt-och hembygdsforskning, utge tidningen Släkt och Hävd

- Hålla museerna öppna under sommarmånaderna, samt ordna utställningar i hembygdsgården och guidning vid behov, även på naturstigen. Underhålla byggnaderna, samt mottaga mueseiföremål, katalogisera dem, samt ordna upp dem i de olika museerna på området.

- Höbäck-Sarjärv naturstig och vandringsled underhålles och vandringsdagar ordnas under hösten.

- Gamla mattraditioner upplivas

- Träff med kaffe  ordnas för åldringarna i Terjärv

- Hitta museiföremål som kunde presenteras digitalt

- Verkställa program för Finland 100-års firande

- Ordna tillfälle med anledning av författaren Erik Granviks födelse 15.4.1917

- Arrangera berättarkväll vid hembygdsgården för att dokumentera gamla händelser i Terjärv

- Stöda arbetsgruppen som arrangerar Jubileumskonserten i Terjärv med egna förmågor och inhemsk musik. Finland 100 status

- Söka fram bröllopstraditioner från självständighetstiden

- Lyfta fram general Fagernäs och hans insatser för vår frihet

- Renovering av byggnader och museiföremål

- Förbereda Terjärvhistorik. Styrelsen utser en arbetsgrupp

- Ordna hantverkarmarknad med arbetsdemonstration på lördagen före hembygdsfesten

- Överföra filmen om Hannusas Anna till CD