Verksamhetsplan  2015

Allmänt

                 - Föreningens verksamhet är hembygdsarbete i olika former

                 - Föreningen skall under år 2015 ordna hembygdsdagar med olika program                                       och begivenheter.

                  - Stöda släkt-och hembygdsforskning, utge tidskriften Släkt och Hävd nr 46.

                  - Hålla museerna öppna under sommarmånaderna, samt ordna utställningar i                                  hembygdsgården och guidning vid behov, även på naturstigen.          

                     Underhålla  byggnaderna, samt mottaga museiföremål, katalogisera dem,

                     samt  ordna upp dem i de olika museerna på området.

                  - Höbäck-Sarjärv naturstig och vandringsled underhålles och vandringsdagar                                    ordnas i september.

                  - Målning av  hembygdsgården.

                  - Gamla mattraditioner upplivas.

                  - Träff med kaffe ordnas för åldringarna i Terjärv.

                  - Utges föreningens 70 årshistorik

                  - ”Brunnsvindo” förnyas.

                   - Utställning av hantverk från fronten.