Soldattorpet Klang

Soldattorpet donerades till föreningen1993 av Stig Sandell ( Naima och Uno Sandells stuga vid Pilkkabacka).John Widjeskog anlitades som byggnadsarbetare när stugan uppfördes på nuvarande plats.

    

Stugan har två rum och det är svårt att föreställa sig att sju personer bodde samtidigt i stugan.

Invigningen av soldattorpet Klang skedde den 6 juli 1996 kl. 12.00 och bandet klipptes av John Widjeskog och invigningstalet hölls av ordföranden Raymond Storrank.Han framhöll att. man med torpet vill hedra gamla tiders soldater för deras gärning för hem och fosterland. Varför vi kallar torpet för Klangens torp beror på att det har funnits en soldat Klang på ett av de tre torpen som fanns på Storflakabacka, senare Foxas. Invigningsdagen hölls också en öppen dag i soldattorpet.