Loftet

Loftet inköptes 1967 från Härmä. Loftet uppfördes under sommaren med talkokraft.

I loftet har inretts ett mjölkhamterings rum med apparatur som användees av assistenterna som färdades från gård till gård och kontrollerade mjölkkvaliteten. Kontriollassistenten Sylvia Bodbacka donerade sina instrument till föreningen när hon upphörde med verksamheten.

Spannmålsboden till vänster inköptes 1982 och monteringen blev klar 1996. Magnus Storbacka ansvarade för arbetet med färdigställandet av sädesboden.