Smedjan

Raija och Göran Söderudd donerade en lada till föreningen 1997 och ladan ansågs som en byggnad lämplig att inredas till smedja. 1998 erhölls byggnadstillstånd för smedjan och den uppfördes samma sommar. Magnnus Storbacka och Rolf Lillrank städslades som timmermän. Smedjan invigdes den 5 september samma år. 

Smeden Ulf Drycksbäck fanns på pats under invigningen och demonstrerade smide med Magnus Storbacka och Rolf Lillrank som medhjälpare.

Kaffebjudning efter invigningen. Smederna Ulf och Magnus i mitten.