Förtjänsttecken utdelade på årsmötet 22 mars 2014

Hembygdsförbundets förtjänstplakett utdelades på årsmötet åt Sven Hästbacka som ett tack för synnerligen förtjänstfull verksamhet hembygden till fromma. Sven har under en tidsperiod omfattande ca 30 år aktivt medverkat i uppsökande och utmärkande av fornminnes- och stenåldersboplatser, deltagit i Nabba byaforskagrupp och planeringen och utmärkandet av Höbäck-Sarjärv naturstig, återuppbyggnad av Tjärebo och Hannusas annas stuga vid Höbäcken, varit medlem av redaktionsrådet för Släkt och Hävd, mångårig styrelsemedlem och planering och resande av minnesstenen För Frihet och Tunga Offer m.m. Tack.

 På bilden tar Sven emot utmärkelsen och gratuleras av Siv under överseende av Kaj och sekreteraren.

På årsmötet premierades också tre förtjänta styrelsemedlemmar: Anna-Lena assisterade vid premieringen.

Ordförande Göran Byskata förlänades hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver för långvarig förtjänstfull verksamhet hembygden till fromma. Tack.

Talkobasen Kaj Knutar förlänades hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver för långvarig förtjänstfull verksamhet hembygden till fromma. Tack.

Kassören Christer Skullbacka förlänades hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver för långvarig förtjänstfull verksamhet hembygden till fromma. Tack.

Viceordförande Eivor Duvnäs förlänades hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver  för långvarig förtjänstfull verksamhet hembygden till fromma. Förtjänsttecknet utdelades på styrelsens konstituerande möte på restaurang Marinas. Tack

Förtjänsttecken utdelade på föreningens 70-års jubileumsfest 12 juli 2015

Finlands Svenska Hembygdsförbunds högsta utmärkelse Förtjänstmedaljen i silver tilldelades

Raymond Storrank  Raymond verkade i tolv år som ordförande för styrelsen och utförde en hängiven och helhjärtad insats hembygdsföreningen och hembygden till fromma. Långt innan han blev ordförande var han aktiv i hembygdsverksamheten, både som talkoarbetare, medlem av redaktionsrådet för Släkt och Hävd där han medverkat med många artiklar och i samråd med sin hustru Maire handhaft föreningens arkiv och museiföremålens katalogisering.

Rolf Lillrank  förlänades Förtjänstplaketten. Rolf har under en lång tidsperiod lagt oändliga timmar av sin fritid för hembygdsarbete. Han har under en lång tid varit en aktiv medlem av styrelsen, forskat i och utmärkt forntida boplatser och tillsammans med forskargruppen i Nabba utfört en beundransvärd bygdeforskning. Han har också långa perioder ansvarat för hembygdsföreningen arkiv.

Max H. Furu   Max har under många år aktivt medverkat i redaktionsrådet för Släkt och Hävd och genom artiklar om den äldre bebyggelsen i Terjärv. genom anekdoter om händelser i forna tider och genom digitalisering av gamla glasnegativ, bidragit till historiens bevarande.

Max Nygård  Max har i långa tider utfört ett omfattande forskningsarbete när det gäller att utforska den tidigaste bosättningen i Terjärv. Han har också genom utdrag ur domboken och tingsprotokollen kastat ljus över tidiga händelser i Terjärv. Han har beredvilligt delgivit sina rön till allmänhetens kännedom via Släkt och Hävd.

Magnus Storbacka  Magnus har genom aktivt styrelsearbete och talkoinsatser varit med och byggt upp många av byggnaderna på området och han har fört hantverkarkonsten till yngre generationers kännedom, aldeles speciellt när det gäller träsnide.

Frej Widjeskog   Frej har aktivt deltagit i styrelsearbetet och i uppbyggandet av området. Han har också långa tider medverkat i redaktionen för Släkt och Hävd.

För aktivt styrelsearbete har följande nu aktiva styrelsemedlemmar tilldelats förtjänsttecknet i silver.

Siv Skullbacka

Karl-Erik Lillrank

Sixten Ahlsved

Boris Särs

Allan Furu

 

 

Brita Bodbacka skötte sekreterarsysslan i över trettio år och när hon avgick avtackades hon på årsmötet 2006 1med Svenska Hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver. Ordföranden Raymond Storrank höll tacktalet.

Raymond Storrank verkade i tolv år som ordförande för föreningen och samtidigt var han föreningens allt i allo. Han avgick som ordförande 2007  och här avtackas han av nya ordföranden Göran Byskata med Svenska hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver.