Lantbruksmuseet

1996 hade byggnadstillstånd för rian erhållits och under sommaren 1997 uppfördes rian och kommunen ställde arbetskraft till förfogande. Kommunen betalade halva lönen för tre månader för en person. Magnus Storbacka och Rolf Lillrank var ansvariga för talkoarbetena och den 19 juni påbörjades arbetet med hemtransporten och uppmonteringen. Hyvling av pärtor för ritaket verkställdes i augusti och pärtspikantalko ordnades med ca 30 deltagare. Rian inreddes till museum för gamla jordbruksredskap.

Strax intill rian uppfördes en lagerbyggnad på 12x8 meter för uppbevarande av gamla jordbruksredskap. Ansvarig för uppbyggnaden av lagerbyggnaden var Magnus Storbacka.  Invigningen skedde den 16 september 2000 och invigningstalet hölls av dåvarande ordföranden Raymond Storrank. Konstaterades att bygget gått bra. Talkoarbetare har deltagit från hela bygden. Allt material har sponsorerats, av firmor och privata,ca 20.000 mk i reda pengar, samt byggnadsmaterial.För insamling av redskap och maskiner valdes Rolf Lillrank, Magnus Storbacka och Raymond Storrank till kontaktmän.

1997 erhöll föreningen en gammal Fordson Major traktor med järnhjul och medföljande plog och gengasaggregat av Britta Backman.

Punsar tröskverksmotor från 1918 som donerats  till föreningen av Bror, Henrik, Harry, Gustav och Kjell Dahlvik.

Självbindare 

 

Salpetersjudar gryta

Bilder från snickarboa