Hembygdsföreningens ordföranden 1945-

Elis Granholm 1945- 1950
Albin Wickman 1950- 1971
Alfons Skullbacka 1971 -1978
Helge Smedjebacka 1978- 1983
Heimer Furu 1983- 1991
Bernhard Sjölind 1991-1995
Raymond Storrank 1995-2007
Göran Byskata       2007-2020
Ester Viitanen      2020-