Festtalare på hembygdsfester 1953 -

1953 Finansminister professor Nils Meinander

1954 Statsminister Ralf Törngren och general Uno Fagernäs
1958 Utrikesminister Ralf Törngren
1960 Kekkonen på besök
1963 Lantbruksminister Johannes Virolainen
1968 Talman Johannes Virolainen
1969 Hembygdsfesten som planerats till sommaren måste på grund av en svår                                musparatyfus epidemi framskjutas till hösten. Festtalare på hösten: Riksdagsledamot            Elly Sigfrids
1971 Riksdagsman Evald Häggblom
1973 Kanslichef Ragnar Mannil
1974 Undervisningsminister Marjatta Väänänen
1977 Riksdagsman Ragnar Granvik

1976 Civilingenjör Nils Granö
1978 Riksdagsman Pär Stenbäck
1979 Professor Bror Anton Granvik
1980 Justitieminister Christoffer Taxell
1981 Talman Johannes Virolainen
1982 Rektor Jan- Erik Granö
1983 Teol. o fil.lic. Carl- Johan Hansson
1985 Riksdagsman Boris Renlund

1986 Riksdagsman Ole Norrback

1987 Fil.lic. Ann-Mari Häggman
1988 Utbildningssekreterare Ann-Britt Hedman
1989 Riksdagsledamot Elisabeth Rehn

1990 Forskare Kjell Herberts
1991 Professor Lars Hulden
1992 Rektor Håkan Vikström
1993 Riksdagsman Håkan Malm
1994 Professor Paul Lillrank
1995 Centerns ordförande Esko Aho
1996 Fil.lic. Nils Erik Nyqvist
1997 EU- parlamentarikern Astrid Thors
1998 Museidirektör Nils Erik Villstrand
1999 SFP:s ordförande Ulla-Maj Wideroos

2000 Forstmästare Max Forsbacka
2001 Riksdagsman Pehr Löv
2002 Prosten Ingmar Weckström
2003 Riksåklagare Matti Kuusimäki
2004 Kommundirektör Stig Östdahl
2005 Konservator Eirik Grankvist
2006 Bankdirektör Benny Wistbacka

2007 Fortum styr. ordf. Peter Fagernäs

2008 Kommundirektör Michael Djupsjöbacka

2009 Prosten Bengt Djupsjöbacka

2010 Bankdirektör Carl-Johan Granvik

2011 Prosten Henry Byskata

2012 Finnair dir Matts-Anders Nyberg

2013 Docent Henry Nygård

2014 Professor Ingvar Dahlbacka

2015 Docent Holger Wester

2016 Professor Gustav Djupsjöbacka

2017 Lantbruksrådet Nils-Anders Granvik

2018 Redaktör Juha Tainio

2019  Läkare Håkan Granlund

2020  Ingen hembygdsfest pga Corona-pandemi

2021 Timo Saitajoki

2022 Björkbacka, Jan-Ole