Släkt och Hävd nr 49 har utkommit. Boken säljs vid Jakri och biblioteket i Terjärv och vid Luckan i Karleby. Boken kan också beställas av redaktionsrådets medlemmar. Göran Byskata, Ole Granholm, Max furu, Karl-Erik Lillrank, Rolf Lillrank, Raymond Storrank och Folke Österbacka.

Intresserade kan beställa boken från någon av följande kontaktpersoner.

Kontakter:  folke@osterbacka.com       050-5576526

                     ole.granholm@netikka.fi   040-5138509

                     goran.byskata@multi.fi     0500-569307